หน้าแรก   เกี่ยวกับเรา   สมาชิก   แจ้งการชำระสินค้า   ข่าว&โปรฯ   สินค้า   สาระน่ารู้   คำถามที่พบบ่อย   ติดต่อเรา 

สิว (Acne)

สิว (Acne)

สิว (Acne)

สิวแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตามลักษณะของการเกิดอักเสบ คือ


1.สิวไม่อักเสบ (non-inflammatory acne) บางตำราเรียก สิวอุดตัน

.............................

สิวหัวปิด หรือสิวหัวขาว

(closed or white head comedones)

................................

.....................

.....

เป็นตุ่มนูนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-3 มม. จะมีสีเดียวกับผิวหนัง เนื่องจากก้อนไขมันยังไม่เปิดสู่ภายนอก ผิวจะยกตัวนูนขึ้นชัดเจน เหมือนผด แต่ข้างในผดนั้นคือ คอมีโดนสีขาวขุ่น สิวประเภทนี้พบมากบริเวณคาง ซอกจมูก ใต้ริมฝีปาก 75 % ของสิวชนิดนี้จะมีโอกาสกลายเป็นสิวอักเสบต่อไป หากไม่ดูแลให้ดี

...................

สิวหัวเปิด/สิวหัวดำ

(open or black head comedones )

จะเห็นเป็นตุ่มนูนๆขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-3 มม.เหมือนสิวหัวขาว แต่จุดเด่น คือจะพบก้อนไขมันข้างในที่ถูกผลักจนเปิดสู่ภายนอก สังเกตุได้เป็นจุดสีดำอยู่ตรงกลางซึ่งเกิดจากการขยายตัวของท่อไขมัน และมีสารสีดำๆ อุดแน่นอยู่ภายในที่ประกอบไปด้วย เคอราติน ไขมัน และเชื้อโรค P.acnes แฝงอยู่

2.สิวอักเสบ (Inflammatory acne)

สิวประเภทนี้มักเป็นเรื้อรัง รักษายาก และอาจเกิดแผลเป็นหรือคีลอยด์ตามมาได้ แบ่งออกได้ตามลักษณะ คือ

...................................................................... สิวหัวแดง Papules 
             เป็นตุ่มนูนแดงแข็งมีขนาดแตกต่างกันออกไป ร้อยละ 50  ของสิวชนิดนี้เกิดจากสิวที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า (microcomedones) 25% เกิดจากสิวหัวปิด ที่เหลือ เกิดจากสิวหัวเปิด


 สิวหัวหนองชนิดตื้นและลึก Pustules  .................................................................
      มีได้หลายขนาด สิวหนองชนิดตื้นมักหายได้เร็วกว่าสิวชนิด papules ส่วนสิวหนองชนิดลึกจะมีอาการเจ็บร่วมด้วย และพบในผู้ที่เป็นสิวรุนแรง

..................................................... สิวหัวช้าง Nodules 
      สิวอักเสบแดงเป็นตุ่มนูน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 8 มม. ขึ้นไป สิวชนิดนี้เมื่อหายไปอาจเกิดแผลเป็นตามมาได้ ถ้าดูแลไม่ดี

.  Cyst ...................................................................
      น่ากลัวที่สุดเพราะมันสิวขนาดใหญ่เป็นถุงใต้ผิวหนัง ภายในมีหนองหรือสารเหลวๆ คล้ายเนย หายแล้วมักมีแผลเป็นหลงเหลืออยู่